Üyelik Sözleşmesi

 

Bu metin Firatuni.com'a üye olmak isteyen İnternet kullanıcılarının uymayı taahhüt ettikleri kuralları ve haklarını gösteren üyelik sözleşmesidir. Firatuni.com üyeliği bu sözleşmenin kabulüyle başlar. Üyelik formunda bulunan "Üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum" yazısının yanındaki kutucuğu işaretleyerek üyelik formunu gönderen herkes bu kuralları okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır.


Tanımlar

Firatuni.com: T.C. Yasalarına uygun olarak Elazığ'da kurulu bulunan ve üyelerine İnternet üzerinden yeni insanlarla tanışmaları için gerekli veritabanını ve araçları sağlayan İnternet sitesi ve onun yasal temsilcileri. Sözleşmede "Site" olarak da anılacaktır.

Firatuni.com Üyesi: İnternet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek Firatuni.com'a kaydolan ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden İnternet kullanıcısı. Sözleşmede "Üye" olarak da anılacaktır.

Kullanıcı: İnternet kullanan herkes.


Genel Kurallar

 1. Firatuni.com üyeliği kişiye özeldir. Başkalarına devredilemez.
 2. Firatuni.com üyeleri siteyle ve birbirleriyle olan ilişkilerinde Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan tüm yasalara uymakla yükümlüdür. Firatuni.com üyeleri ve kullanıcılar, siteyi kullanarak yasalar karşısında suç sayılan hiçbir fiili gerçekleştiremez, hukuka ve genel ahlaka aykırı davranamaz. Sitede suç işlenmesi ve hukuka aykırı fiillerde bulunulması durumunda sorumluluk şahsidir. Kişilerin hareketlerinden doğan hukuki sorunlardan Firatuni.com sorumlu tutulamaz.
 3. Firatuni.com'a üye olmak için 18 yaşından büyük olmak gerekir. Üye olan herkes 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. 18 yaşından küçük olduğu sonradan tesbit edilen kullanıcıların üyeliği iptal edilir. Yaşı küçük üyeler, üyeliğin iptali durumunda üyeliklerini 18 yaşından büyük birine devredemez.
 4. Üye, üyelik bilgilerini ve şifresini muhafaza etmek zorundadır. Üyenin başkalarına verdiği bilgiler sebebiyle doğacak zararlardan Firatuni.com sorumlu tutulamaz.
 5. Firatuni.com'da üyeler tarafından oluşturulan profiller, üyelerin kendilerini tanıtmaları için yararlanılan, kullanıcılara açık İnternet sayfalarıdır. Profillerde verilen bilgilerden dolayı doğabilecek zararlardan Firatuni.com sorumlu tutulamaz.
 6. Üyeler, Firatuni.com'un tüm alanlarında, başkalarına ait telif haklarına, ticari haklara ve diğer mülkiyet haklarına aykırı hareketlerinden doğrudan sorumludur. Bu maddeye aykırı hareketler sebebiyle Firatuni.com'a verilecek zarar, zararı yaratan üye tarafından tazmin edilir. Zararın tazmini Firatuni.com'un kendi adına da dava açmasına engel değildir.
 7. Firatuni.com gerçek kişilere hizmet vermek için kurulmuştur. Herhangi bir tüzel kişilik adına Firatuni.com'a üye olunamaz.
 8. Üyeler, Firatuni.com'da herhangi bir ticari faaliyette bulunamaz; herhangi bir ürünün ya da hizmetin satışına ya da tanıtımına yönelik etkinlikte bulunamaz.
 9. Üyeler, interaktif alan ve araçların ortak veya bireysel kullanımını engelleyecek, iletişimi sekteye uğratacak girişimlerde bulunamaz. Bu durumu tespit edilen üye herhangi bir talepte bulunamaz.
 10. Üyeler, kişisel bilgiler dışında, siteye gönderdikleri her türlü verinin kullanım hakkını Firatuni.com'a sınırsız ve süresiz olarak vermiş kabul edilir. Firatuni.com üyelerinin gönderdiği bu bilgileri üyelerin kişilik haklarına zarar vermemek koşuluyla kullanabilir. Firatuni.com, kişiye özel bilgileri, üyeler aksi yönde özel izin vermedikçe sadece istatistiki veri olarak kullanacağını taahhüt eder.
 11. Firatuni.com, sitenin muhtelif bölümlerinde, değişik yöntemlerle üyeleri tarafından açığa vurulan düşüncelerden, gerçekleşen konuşmalardan sorumlu tutulamaz. Bu düşüncelerin yayınlanması veya iletişime imkan sağlanması Firatuni.com'un bu düşüncelere katıldığı anlamında yorumlanamaz.
 12. Firatuni.com, değişik sebeplerle link verdiği, tanıtımını veya reklamını yaptığı sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
 13. Firatuni.com'da kullanılan tüm içeriğin her hakkı saklıdır. Her türlü görsel, işitsel, yazılı materyalin kopyalanması ve izinsiz kullanımı yasaktır. İzinli kullanımda izin veren kurumun belirtilmesi zorunludur.
 14. Teknik zorunluluklardan, bakım yahut yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, servis sağlayıcıdan ve elektrik kesintilerinden dolayı hizmetin verilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan Firatuni.com sorumlu tutulamaz.
 15. Olası kesintiler veya başka bir sebeple üyelerin iletişiminde oluşabilecek aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalardan Firatuni.com sorumlu tutulamaz.


Üyelik

 1. İnternet aracılığıyla gerekli bilgileri vererek kaydolan ve üyelik sözleşmesini okuyup kabul eden İnternet kullanıcıları Firatuni.com'a üye olurlar.
 2. Firatuni.com'a üye olurken verilen e-posta adresinin üyeye ait ve kullanılır durumda olması zorunludur. Firatuni.com üyeyle tüm yazışmalarını üye olurken verdiği e-posta adresi vasıtası ile yapar. Firatuni.com'a verilen e-postanın yanlışlığından, geçersizliğinden veya başkasına ait oluşundan doğabilecek zararlardan Firatuni.com sorumlu tutulamaz.
 3. Üye tarafından verilen bilgilerin yanlışlığından ve eksikliğinden doğabilecek zararlardan üye sorumludur. Firatuni.com bu bilgilerin yanlışlığı sebebiyle sorumlu tutulamaz.
 4. Üyeliğin iptali veya üyelikten atılma durumunda Firatuni.com üyeliğin tüm kayıtları sileceğini garanti etmez.
 5. Profillerde, sitenin diğer alanlarında ve diğer üyelerle iletişimleri esnasında yasalara, genel ahlaka ve sözleşme kurallarına aykırı davrandığı tesbit edilen üyeler hakkında, sözleşmede öngörülen yaptırımlar uygulanır. Açıklanan sebeplerle üyelikten atılan kişi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz.


Güvenlik

 1. Üye, siteye giriş yaparken kullandığı şifrenin güvenliğini sağlamakla ve siteden ayrılırken “Çıkış” işlemi yapmakla yükümlüdür. Üyenin bu konudaki ihmalinden veya şifresini başkalarıyla paylaşmasından doğabilecek zararlardan Firatuni.com sorumlu tutulamaz.
 2. Firatuni.com, gerekli gördüğü durumlarda verilen hizmetin sağlıklı ve güvenli olarak yürütülmesi için veya hukuki sebeplerle üyeler arasındaki anlaşmazlıkları takip edebilir. Ancak üyeler arasındaki iletişimi yönlendirmekle, müdahale etmekle yükümlü değildir. Firatuni.com üyelere istemedikleri kişilerle iletişime girmemek ve onları engellemek konusunda azami teknik-teknolojik imkan ve aracı sunmuştur. Üye, istediği sınırlamayı kendisi yapabilir. Hukukun ve bu sözleşmenin ilgi alanına girmeyen konularda Firatuni.com'un üyelere sınır koyma yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.
 3. Firatuni.com üyeler tarafından sitenin herhangi bir bölümüne gönderilen herhangi bir veriyi sitenin huzuru, üyelerin güvenliği, hizmetin devamlılığı, teknik zorunluluklar; yasalara, genel ahlaka ve sözleşme hükümlerine aykırılık gibi gerekçelerle kısmen veya tamamen silebilir. Bundan dolayı Firatuni.com'dan şikayetçi olunamaz.
 4. Firatuni.com bu sözleşme üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Değişiklikler sözleşmenin bulunduğu İnternet sayfasında ilan edilir.


Yaptırım ve Yetki

 1. Bu sözleşme hükümlerini ihlal ederek Firatuni.com'a, personeline, donanımına, yazılımına ve içeriğine verilecek zararı tazmin yükümlülüğü zararı veren üyeye aittir.
 2. Bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenlerin üyeliklerine son verilir. Sözleşmeyi ihlal sebebiyle üyeliği iptal edilenler hak iddia edemez.
 3. Uyuşmazlık halinde yetki Türkiye Cumhuriyeti Elazığ Mahkemelerinindir.


Sorular

Lütfen bu sözleşme ile ilgili olan soru ve görüşlerinizi bize bildirin. Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Aktivitelerim
X
Giriş Yap
Sohbet
X
Sohbet için lütfen giriş yapınız.
Aktivitelerim
Sohbet (0)