Genel Bilgiler

 

1975 Yılında kurulan Fırat Üniversitesi eğitim hayatına; Fen Edebiyat, Veteriner ve Mühendislik Fakülteleri’nin açılmasıyla birlikte başladı. Gelişimini hızla sürdüren Fırat Üniversitesi bünyesinde; 12 Fakülte, 4 Enstitü, 3 Yüksek Okul, 9 Meslek Yüksek Okulu, Devlet Konservatuarı ile yirmiden fazla Araştırma Merkezi barındırmaktadır. 36 yıllık geçmişiyle binlerce öğrenciyi mezun ederek meslek sahibi yapan Fırat Üniversitesi, 25.000’i aşkın öğrencisi ile bölgesindeki büyük Üniversitelerden biri olma özelliğini sürdürmektedir.

 

Fırat Üniversitesi hem lisans hem de lisansüstü seviyelerde temel bütün akademik disiplinlerde dersler vermekte ve akademik faaliyetin bütün yelpazesini kapsayan bir alanda araştırmalar yapmaktadır. Fırat Üniversitesi, öğrencilerine hem entelektüel gelişime hem de mesleki bilgi ve becerileri edinilmesine yönelik fırsatlar sağlayan zengin ve renkli bir akademik ortam sunmaktadır. Eğitim kalitesinin eğitim alan öğrencilere ve eğitimi veren öğretim elemanları ile idari personele sunulan sosyal, kültürel ve çevresel faaliyetlerle doğru orantılı olduğu bilinciyle hareket eden Fırat Üniversitesi, kampüs içerisinde yapmış olduğu düzenlemeler ve yeşillendirme çalışmaları ile Elazığ’ın en yeşil alanlarından biridir. Fırat Üniversitesi, toplamda 2.000.000 m2’ye ulaşan bir alana sahiptir.

 

Fırat Üniversitesi, 2010 yılı verilerine göre, ’Dünyanın En İyi 2000 Üniversitesi’ listesinde ilk 1000 içinde yer almakta ve listeye giren 63 Türk Üniversitesi arasında 20. Sırada bulunmaktadır. 125 Devlet ve Vakıf Üniversitesinin değerlendirildiği “2011 Türkiye Üniversiteleri Akademik Performans Başarı Sıralamaları” raporunda ise Fırat Üniversitesi; tüm Üniversiteler Genel Sıralaması’nda 125 üniversite arasında 19.sırada yer alarak bölgesindeki en önemli üniversitelerden biri olduğunu; 36 yıl önce büyük bir azim ve kararlılıkla çıktığı yolda başarılarını, çalışma şevkini ve gücünü artırarak ilerlediğini bir kez daha kanıtlamaktadır.

 

Fırat Üniversitesi misyonunu; insan hayatında var olan tüm sektörlerde, başarılı bir şekilde görev yapacak, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, aklın ve bilimin üstünlüğünü kabul eden, toplumun kültür değerlerine saygılı, çağdaş uygarlık ilkelerini benimseyen, uluslararası düzeyde yarışabilir bilgi ve beceriye sahip, sorumlu ve kabiliyetli bireylerin yetişmesini sağlamak, yoksulluk, açlık, cahillik, işsizlik, sosyal dışlanma, uluslararası ve ulusal alandaki eşitsizliklerin artması gibi ana küresel, bölgesel ve yerel sorunların çözümü konusunda araştırmalar yapmak, nitelikli ve özgün bilimsel araştırmalarla bilim üretmek, üretilen bilimi yaymak, ve toplumun yararına uygulamak, özellikle alternatif öneri ve tavsiyeler yaparak sürdürülebilir insani gelişim, insan haklarına evrensel boyutta saygı, kadınlar ve erkekler için eşit haklar, üniversitede ve toplumda adalet ve demokratik prensiplerin uygulanması; uluslar, etnik, dini, kültürel ve diğer gruplar arasında anlayış için çalışmak, başta Türk kültürü olmak üzere uluslar arası kültürleri korumak, geliştirmek, yayılmasını sağlamak, yorumlamak için çalışmalar yapmak, kendisini değiştirip dönüştürmek, eğitimin farklı seviyeleri ve biçimleriyle bağlarını güçlendirerek herkes için eğitim ve çeşitli açılardan eğitsel sürecin kalitesini yükseltmek ve etkinliğini artırmak, toplumla güçlü köprüler kurarak, bölgesel ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunmak, paydaşlarına hesap verebilen, açık ve saydam yönetişim modelleri geliştirmek olarak belirlemiştir.

Fırat Üniversitesi’nin vizyonu ise; ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, yapacağı bilimsel araştırmalar ile ülkemizin, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır.

Aktivitelerim
X
Giriş Yap
Sohbet
X
Sohbet için lütfen giriş yapınız.
Aktivitelerim
Sohbet (0)